piatok 30. novembra 2012

Medzinárodný deň bez fajčenia

20.november je
Medzinárodný deň bez fajčenia,
 nazývaný aj ako nefajčiarsky deň.Keď sa povie fajčenie, väčšina detí povie fuj, nikdy, smrdí to, je to zlé....Majú pravdu, ale napriek tomu mnohí z nich vo vyššom veku siahnu po tejto,,legálnej droge". Na to, aby mohli naozaj bojovať proti fajčeniu, musia mať aj určité teoretické vedomosti o zložení, škodlivosti cigarety, o vplyvoch na zdravie človeka a aj o negatívnom vplyve fajčenia na zdravie blízkych ľudí.
Dúfame, že im to vydrží po celý život.
Svoj názor vyjadrili žiaci 4.C triedy -X.oddelenie
ŠKD výtvarnými ale aj literárnymi prácami:
 
 
Cigaretka

Každý si vie zapáliť
no nevyhne sa malérom.
No nie každý vie odmietnuť
a tým sa stať frajerom!

Fajčenie je zlozvyk zlý,
preto radšej nezačni.
Cigareta je zlá vec,
preto radšej cukrík zjec!
                                                          4.C trieda

Žiaci 3. a 4. roč. po  besede plnej informácií, ktorú pripravila Mgr.M.Sviteková , bol každý žiak
presvedčený o tom, že nikdy fajčiť nebude.
Pre deti si p. učiteľka pripravila aj kvíz.
Deti súťažili v družstvách . Z každého oddelenia boli 3 zástupcovia.
Deti odpovedali formou odpovedí,
kde si z troch možností(a,b,c) mali vybrať správnu odpoveď.
Tu sú naši najlepší:
1.miesto

2.miesto

3.miesto

Aj deti z I.oddelenia
(Krtková trieda a trieda Včielky Maji )
sa zapojili do aktivít na  tému:
Medzinárodný deň bez fajčenia.
Deti pripravili pre svojich rodičov pracovné listy, ktoré obsahovali informácie o fajčení a vplyve fajčenia
 na zdravie človeka. Deti vyrobili značku
ZÁKAZ FAJČENIA.
Pracovný list mali odovzdať svojim rodičom fajčiarom a poprosiť ich, aby aspoň jeden deň vydržali bez cigarety.Niektorí rodičia prosbu detí aj dodržali, začo im chcem poďakovať ja, ako vychovávateľka ,
 ale hlavne vaše deti. Ešte raz veľká vďaka rodičia! 
pripravila:vych.A.Vrábeľová,I.Némethová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára