piatok 4. decembra 2015

Mikulášske čítanie


Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša

Deti z Krtkovej triedy si pripravili pri príležitosti Mikuláša čítanie pre svojich mladších spolužiakov z prvých tried a triedy Maťka a Kubka. 
Každý deň chodili čítať deťom príbeh o Mikulášovi a jeho priateľoch.

Úlohou prvákov bolo prečítanú rozprávku nakresliť.

Tretiaci odpovedali na otázky, ktoré súviseli s rozprávkou.

Práce detí sme vystavili na chodbe I.stupňa.
Každé dieťa dostalo cukrík za aktivitku a pozorné počúvanie príbehu.
Nakoniec príbeh prečítali deti svojim spolužiakom v Krtkovej triede.

Mikulášikovia kládli otázky z príbehu svojim spolužiakom. 

Najviac správnych odpovedí mala Kamilka Harnóczová.


prvácke práce
fotky z aktivity sú spracované vo videu:


blog pripravila:A.Vrábeľová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára