streda 26. októbra 2016

Medzinárodný deň školských knižníc v triedach Maťka a Kubka a Pirátskej, Slniečkovej a Janka Hraška.

Medzinárodný deň školských knižníc

 - vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.


"Volajú nás Bodky, pani učiteľka nám občas povie Dvojbodka a sme navlas rovnaké. Vždy nás rozozná iba mamka, otec s tým má občas problém a náš brat Miško nás rozpozná len málokedy. O kom to hovoríme? No predsa o nás dvojičkách Danke a Janke Botkových !"


Danka a Janka patria ku knihám, ktoré sa dokázali popasovať s časom a vyšli z tohto súboja ako víťazky. Čítali ich naši rodičia, čítali sme ich my a dnes sa čítajú ďalšej generácii. V čom spočíva ich úspech, nadčasovosť a schopnosť pripútať k sebe malých i veľkých čitateľov? Možno v príbehoch, ktoré sú pútavé aj v dnešných časoch. Možno v postavách Danky a Janky Botkových, veď hoci uzreli svetlo sveta pred niekoľkými desiatkami rokov, stále dokonale odrážajú správanie detí. Škriepia sa, prekárajú jedna druhú, no keď ide do tuhého, vtedy sa spoja.
V knižke nájdeme niekoľko príbehov, v ktorých Danka a Janka niečo vyparatia či niekoho nového spoznajú. V jednej kapitole nakreslia Gevenduchu, ktorá ich poriadne potrápi, v ďalšej hľadajú sťahovavého vrabca Dominika, výhercu v lotérii, o chvíľu sa zasa od strachu zmenšia tak, že môžu ísť navštíviť slimáčika do jeho útleho domu. Ako čitatelia spoznáme aj Dankiných a Jankiných spolužiakov, spolu s nimi prebudíme medveďa v polovici jeho zimného spánku, navštívime ich starkú v Zvolenskej Slatine alebo rozbijeme prasiatko, aby trieda Danky a Janky vyhrala súťaž v sporení.
Deti z odelenia ŠKD Maťka a Kubka a Pirátskej sa rozhodli osláviť tento deň čítaním rozprávok deťom 1. ročníka - ŠKD Janka Hraška a Slniečkovej. 
Knihu Danka a Janka si vybrali preto, lebo je vhodná pre deti od 7 rokov a sú v nej veselé, pre prváckeho poslucháča zrozumiteľné príbehy.
Oboznámili prváčikov s touto knihou - s jej názvom, spisovateľkou, obsahom, vysvetlili pojem "ilustrácia, ilustrátorka". 
Po prečítaní kládli deťom otázky. Zistili ako deti aktívne, pozorne počúvali.
Pripravili si omaľovanku s Dankou a Jankou, ktorú im p. vychovávateľky Petrovská a Vrábeľová podľa záujmu rozdali.


Deti zo Slniečkovej triedy nakreslili veľmi pekné ilustrácie k rozprávke O Gevenduche.

 

 

 

 

Blog pripravila: Renata Suňaiová
Foto: Veronika Petrovská, Antónia Vrábeľová

2 komentáre: