nedeľa 27. novembra 2016

MÚDRA KATARÍNA - rozprávka_OPUS (1988)...Rip vinyl LP                Čudesné magické
stridžie dni - KATARÍNA
Dni sa krátia, blíži sa skutočný príchod zimy a sňou i najkratší deň v roku, teda zimný slnovrat.Chladné večery zvyšujú chuť zabaliť sa do deky a pri voňavom čaji čítať ,,deťúrencom" strašidelné rozprávky o duchoch, ježibabách, bosorkách či iných nadprirodzených bytostiach. Pokým v súčasnosti sa nad hrôzostaršnými príbehmi pousmejeme, naši predkovia brali úplne vážne. Verili, že popri pozemskol svete jestvuje nadpozemský, nehmotný, voľným okom neviditeľný.

 Zvlášť v predvianočnom období platí, že cudzie, nepoznané ríše otvárajú svoje brány a do sveta ľudí prichádzajú nadprirodzené bytosti. Prababičky nazývali toto obdobie stridžími dňami. Vykonávali magické rituály, ktorými vyháňali neprajné bytosti z domácností či statkov a zároveň vytvárali akýsi „ochranný štít“, ktorý mal počas nadchádzajúceho roka ustrážiť rodiny pred zlom a temnotou. Najsilnejšími obrannými pomôckami proti bosorkám boli kríže, cesnak a svätená voda.
Popri ochranných mystických úkonoch patrilo „predslnovratové“ obdobie aj čarovaniu, 
ľúbostnej mágii a vešteniu.
V Slniečkovej triede sme si porozprávali o pranostikách, ktoré sa viažu ku Kataríne  a na záver sme si vypočuli rozprávku o 
MÚDREJ KATARÍNE.
                                      .
PRANOSTIKY
„Pekné meno, chladné veno“

vraví o Kataríne starootcovská pranostika. Zrejme právom, často nám prinesie obávané katarínske ochladenie, ktoré trvá prinajmenej do Ondreja (30. 11.), čo tiež kotví v českej pranostike:

„Od svaté Kateřiny do svatého Ondřeje, sotva se kdo pod peřinou ohřeje“.

Aj ďalšie ľudové múdrosti zhodne vravia:

„O Kataríne dumaj o perine“,
„Katarína, drž sa komína“.

Snáď najslávnejšou prognózou roka je:
„Katarína na ľade, Vianoce na blate“ (dodajme: a naopak).
A keby len to, dedovia vravia, že
„aký je katarínsky deň, taký bude i január“.
Katarínske meniny často pripadajú na začiatok adventu,
preto sú katarínske zábavy často naplnením konštatovania:

„Katarína - peklo zamyká, nebo odo
 a tiež:
„Katarína vešia husle do komína“,

pretože v advente sa nepatrí (až do Štefana 26. 12.) chodiť na tanečné zábavy s divou muzikou. Ďalšie dávne konštatovanie podčiarkuje:
„Katarína zakazuje muziku so smiechom, svätý Ondrej pod hriechom“.

Katarínsky sviatok je zároveň prvým z obávaných dní stríg, ktoré až do zimného slnovratu oddávna mátali ľudí patria k nim aj Ondrej (30. 11.), Barbora (4. 12.), Mikuláš (6. 12.), Lucia (13. 12.) a Tomáš (21. 12.). Naši starkí dodnes radia mať sa počas stridžích dní na pozore a preventívne konzumovať osvedčený super liek - cesnak.

pripravila: A.Vrábeľová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára