nedeľa 2. apríla 2017

Z rozprávky do rozprávky


M A R E C - mesiac knihy, bol aj u druháčikov pestrý na aktivity. Okrem čítania vlastných knižiek, ktoré si deti priniesli z domu, sme sa venovali aj výtvarným aktivitám a samozrejme nechýbal ani vedomostný kvíz, v ktorom si deti preverili svoje poznatky o rozprávkach, či už knižných, alebo televíznych.

Tvorili sme vlastné portréty s knižkami.
V E D O M O S T N Ý    K V Í Z1. m i e s t o - t r i e d a  T R P A S L Í K O V A


2. m i e s t o - t r i e d a  M I M O N I


3. m i e s t o - t r i e d a  M Á Š A  A  M E D V E Ď


Pripravila: Henrieta Pindiaková


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára