streda 27. júna 2012

MDD

Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. V tento deň je zvykom, že sa na školách neskúša.

V každom z nás je krásne dieťa, a to dieťa povedie ťa do krajiny snov, kde je život hrou darujme si v tento deň, s láskou aspoň jeden sen.
V tento deň všetkým deťom na svete želáme:aby všetky deti mali šťastné detstvo
aby netrpeli hladom a smädom,
 mali domov a dobrých rodičov
aby neboli týrané a inak zneužívané dospelými
aby ich rodičia nenechali plakať bez toho,
 aby zistili jeho príčinu
aby im rodičia venovali svoj čas nielen počas
tohto jedného dňa v roku, ale celý rok
a hlavne aby im dali lásku...

Aj na našej škole sa oslavovalo MDD.My sme si ho presunuli až na 18.júna, pretože nám neprialo počasie.
V ŠKD sa nieslo v duchu olympijskeho športu.Deti prechádzali disciplínami ako:1.Zumba, kde si na začiatok všetky deti zatancovali Zumbu a potom sa rozbehli plniť disciplíny ako:beh cez prekážky,lezenie cez tunel,skákanie na tranpolíne,šmýkanie na nafukovacom hrade. Za splnenie ich čakala sladká odmena v podobe cukrovej vaty a džúsu.
Tento deň nám počasie prialo a tak deti
odchádzali domov s radosťou a s peknými zážitkami .
pripravila: vych.A.Vrábeľová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára