piatok 1. júna 2012

Mladí záchranári

Dňa 30.5.2012 sme si pre naše deti 3. a 4. ročníka pripravili súťaž z Prvej pomoci s názvom
,,Mladí zdravotníci".
Do súťaže sa zapojili 4 družstvá, ktoré súťažili v troch disciplínach a to:1.test, kde naše deti pomocou kartičiek A,B,C odpovedali na otázky z prvej pomoci, ako ošetriť poranenia a zachrániť život, otázky o darcovstve krvi....
V 2. disciplíne s názvom - Ošetri poranenie si deti reálne vyskúšali ako ošetriť spolužiakovi poranenie.Vytiahli si spomedzi poranení odreninu kolena, reznú ranu dlane, žilové krvácanie na predkolení a popáleninu.Poslednou disciplínou bola Resuscitácia, kde si na figuríne vyskúšali záchranu života - OŽIVOVANIE.Všetci naši súťažiaci boli veľmi šikovní o čom svedčí aj vyhodnotenie súťaže.
Na 1. mieste sa umiestnili tri družstvá:
3.A .Trieda Macka PU, 
3.B - Dráčikova trieda
4.A a.C trieda Šaša Jaša aVčielková trieda
s počtom bodov 32.
Na 2.mieste sa umiestnila 3.C - Srdiečková trieda s počtom 29 bodov.
Všetci výhercovia boli odmenení diplomom a sladkosťami.
Touto cestou chceme poďakovať SČK v Rimavskej Sobote za zapožičanie figuríny na resuscitáciu a všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.
pripravila: vych. Bc.V. Petrovská
foto:A.Vrábeľová  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára