sobota 14. februára 2015

Fašiangy v ŠKD
Fašiangy, symbol veselosti a zábavy sú tradíciou aj na našej škole.Vychovávateľky ŠKD pripravili pre deti dňa 11.februára 2015 Fašiangový karneval.Telocvičňa našej školy sa zaplnila maskami princezien,víl,bosorkami,kovbojmi,zvieratkami a inými rozprávkovými bytosťami.Za sprievodu hudby ich privítala a celým karnevalom sprevádzala naša známa Pipi Dlhá Pančucha p.vych.M.Mičková.Program spestrili aj deti z Krtkovej a Včielkovej triedy, pod vedením p.vych.A.Vrábeľovej tančekom na pieseň Fašiangy -Turice.Nechýbala prezentácia masiek, pri ktorej sa hľadala najoriginálnejšia maska.
Najkrajšou a víťaznou maskou sa stala Malá bosorka v prevedení Paťa Faragóa.


Samozrejme zaujímavé odmeny si odniesli aj ďalšie masky, ktoré Pipi Dlhej Pančuche a vychovávateľkám sa najviac páčili.Okrem tanca a prezentácie masiek sa deti zapojili aj do rôznych súťaží,ako tanec s loptičkou,hádanky, stoj na jednej nohe, lastovička,drep v trvaní 50 sekúnd na počesť výročia našej školy.
Najšikovnejší boli odmenení zaujímavými cenami.Ostatné masky boli ocenené sladkosťami ,o ktoré sa postarali vychovávateľky vo svojich oddeleniach a odmenou im bol úsmev na detskej tvári.

   


pripravila:blog a foto A.Vrábeľová, text.M.Svoreňová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára