sobota 7. marca 2015

Kvíz "Desatoro slušného správania" v tr. Maťka a Kubka a Smajlíkovej

V piatok 6.3 popoludní sa opäť v rámci spolupráce medzi oddeleniami ŠKD stretli Smajlíkovia a pani. vych. Némethová s Maťkami a Kubkami.
Pani vych. Suňaiová si pre nich pripravila
 zábavný kvíz o slušnom správaní. 
Deti boli rozdelené do 5 členných skupín. Kvíz obsahoval 22 otázok, na ktoré deti odpovedali písmenom A, B, C, čiže si mohli vybrať z 3 odpovedí.
 Otázky boli z rôznych oblastí, napr. cestovanie v dopravných prostriedkoch, ako správne reagovať pri neúspechu v športových alebo spoločenských hrách, ako správne a slušne stolovať, správne držanie príbora, tykanie a vykanie, vedieť sa pozdraviť, správanie v kine,"čarovné slovíčka"
prosím, ďakujem, prepáč..., správne oslovovanie učiteľov, vychovávateliek.
Niektoré z 3 možností boli vtipné, 
takže sme sa aj pobavili.
Potom sme vyhodnotili kvíz - spočítali sme správne odpovede a vyhlásili výsledky. Rozhodli sme sa, že nebude 1., 2., 3. miesto, lebo bol len jedno a dvojbodový odstup medzi jednotlivými skupinami a nebolo by celkom správne takto hodnotiť. Deťom sme však povedali, koľko nesprávnych odpovedí mali. Každá trieda bola odmenená diplomom, pexesom a všetci sladkosťou.
Vieme, že deti ovládajú zásady slušného správania, ale niekedy na ne pozabudnú, takže našim cieľom bolo im ich zábavnou formou pripomenúť.
Pripravila : R. Suňaiová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára