piatok 6. marca 2015

MAREC - MESIAC KNIHY u Maťkov a Kubkov

Zábavný týždeň
 s Rozprávkami o psíčkovi a mačičke 
od Josefa Čapeka
V ŠKD Maťka a Kubka sme si spestrili prvý marcový týždeň rôznymi aktivitami, ktoré súvisia najmä s čítaním, lebo 
MAREC je MESIAC KNIHY.
Deti majú radi zvieratká, tak sme sa rozhodli, že si v tomto mesiaci prečítame všetky príbehy, ktoré zažili psíček s mačičkou.
 
V pondelok sme sa v komunite porozprávali : "Povedz jedno slovo, ktoré ti napadne, keď počuješ : marec je mesiac knihy."Deti postupne hovorili rôzne slová, ktoré súviseli s témou, napr. spisovateľ, ilustrátor, obal knihy, slová, čítanie, hlásky, ilustrácie, obsah, strom, papier, zber papiera,...a takto sme si potom vyvodili čo všetko obsahuje kniha, aké druhy kníh poznáme (rozprávkové, encyklópedie, s básničkami,...). Potom sme si rozdali knižky Rozprávky o psíčkovi a mačičke, aby sme sa s nimi oboznámili. 
Každý si prečítal prvý príbeh 
O psíčkovi a mačičke ako si umývali dlážku. 
V utorok si opäť každý prečítal druhý príbeh 
Ako si psíček roztrhol gaťky.
Po prečítaní sme sa pustili do kreslenia, rozhodli sme sa, že si vytvoríme ilustrovanú knižku a dáme jej názov Ilustrovaná knižka o psíčkovi a mačičke od Maťkov a Kubkov. Pani vychovávateľka, keď postupne nakreslíme všetky príbehy z knihy, vyberie tie najkrajšie, spolu ich zoradíme ako majú ísť za sebou a zviažeme.
Vo štvrtok sme si vyrobili z výkresu chlapci psíčka a dievčatá mačičku, oblečenie mali z vlny.
V piatok sme si pozreli DVD:
Pokračovať v aktivitách spojených so psíčkom a mačičkou budeme aj na budúci týždeň.
D O V I D E N I A !
Pripravila : R. Suňaiová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára