sobota 3. októbra 2015

Prijímanie prváčikov do cechu žiackeho
30. september  bol pre našich prváčikov dlho očakávaným dňom. V tento deň ich pani riaditeľka pasovala za prváčikov našej školy. Podujatie sa uskutočnilo v telocvični školy za účasti rodičov.

 

Celým programom sprevádzala deti Pipi Dlhá Pančucha /p. vychovávateľka M. Mičková/, ktorá privítala deti, rodičov, p. riaditeľku A. Antalovú, p. zástupkyne 1. a 2. stupňa J. Szunyaiovú, J. Šulekovú, triedne učiteľky A. Hriňovú, A. Oravcovú, R. Sivokovú a p. vychovávateľky H. Pindiakovú, J. Hegedusovú a Z. Négyesiovú.

Program spestrili deti našej školy svojimi tanečnými vystúpeniami.

  

A takto pasovala pani riaditeľka prváčikov za žiakov našej školy. Triedne pani učiteľky a pani zástupkyňa pre 1. stupeň  im zároveň odovzdali prijímacie listiny, záložky do knihy a písacie potreby.
Na záver si deti spoločne zatancovali s Pipi Dlhou Pančuchou.

Blog pripravila: Henrieta Pindiaková

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára