pondelok 27. októbra 2014

BÁSNE K 50. VÝROČIU NAŠEJ ŠKOLY
Čože je to 50-ka ?
Je to číslo nášho sviatka,
sviatka našej školičky,
kde sa učia detičky.
Škola naša 50. výročie má,
mnohým deťom ona vzdelanie a výchovu dá.
******************************************************
Červená strecha, žltý dom. Čo je to ?
Predsa naša škola
a plno detí v ňom.
Veľa detí ako smetí,
učiteľov a vychovávateľov,
ktorých majú deti aj za priateľov.

Je to veľa 50 rokov ?
Za tie roky koľko detí a koľko krokov ?
Do našej školičky
sa každé ráno hrnú detičky,
učiť sa a vzdelávať,
v ŠKD popoludní sa aj zahrať .
******************************************************
Do našej školy som chodila,
veľmi veľa nového som sa v nej naučila.
Pamätám sa na učiteľov, vychovávateľky,
ktoré ma učili,
niekedy ich žiaci svojim správaním mučili.
Všetkým patrí úcta, vďaka,
keď si na nich spomeniem, slzy mám na krajíčku,
bude z nich mláka.
******************************************************
50 rokov ? Čože je to za vek ?
Je čas obliecť si slávnostný oblek.
Zaspomínať si na časy,
keď ako malé dievčatko som mala dlhé vlasy.
Osem rokov života som v našej škole strávila,
napriek tomu ma škola vždy bavila.
V našej škole pracujem teraz, keď som dospela,
ďalšie a ďalšie pokolenia detí som už vychovala.
S deťmi robiť to je radosť,
niekedy nám však robia starosť.

Autorka básní a blog : R. Suňaiová

1 komentár: