sobota 25. októbra 2014

Krtková a Včielková trieda

Medzinárodný deň stromov - Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa tak až 41-% zalesnenosťou. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.
Naše oddelenia v ŠKD si Deň stromov pripomenuli viacerými aktivitami.
Krtkovci a Včielkovci  sa oboznámili z významom stromov pre naše 
životné prostredie a vyrobili sme si z papierových sáčkov ovocné a listnaté stromy.   
pripravila:A.Vrábeľová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára