pondelok 13. októbra 2014

Pasovanie prvákov 

Každoročne sa na našej škole koná slávnostné pasovanie prváčikov.
Aj tohto roku 9.októbra 2014 sa v telocvični uskutočnil
 slávnostný sľub prvákov do cechu žiakov školy.

Celé podujatie viedla veselá Pipi dlhá pančucha v podaní 
pani vychovávateľky M.Mičkovej, ktorá privítala pani riaditeľku školy A.Antalovú,
 pani zástupkyňu školy I.st, triedne učiteľky, 
rodičov a všetkých prítomných.Program bol veselý a pútavý.
So svojou zostavou sa nám predstavila gymnastka
 so stuhou a mažoretky z 2.ročníka.

Po slávnostnom sľube, ktorý prečítala Pipi dlhá pančucha, p.riaditeľka
 školy pasovala prváčikov a každý žiak
 dostal pasovaciu listinu, záložku a pero, 
ktoré odovzdala p.zástupkyňa školy.

No ani prváčikovia sa nedali zahanbiť.Zatancovali
 tančeky - dievčatá ako roztlieskavačky a chlapci ako kovboji, 
za čo ich všetci prítomní odmenili dlhým potleskom. 
Slávnosť sa ukončila spoločným tančekom prvákov
 s Pipi dlhou pančuchou, ktorá svojim pohybom 
a rytmom všetkých roztancovala.

 Prajeme našim novým žiakom, aby sa im v škole páčilo a darilo dosahovať čo najlepšie úspechy v učení a v iných aktivitách.

"Nech Vám vždy úsmev žiari na Vašich tváričkách."

blog pripravila: A.Vrábeľová
text: M.Svoreňová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára