pondelok 4. apríla 2011

Pokyny pre rodičov

 

 
Základná škola P.Kellnera Hostinského
Družstevná 835 , 979 01 Rimavská Sobota

ZÁVÄZNÉ POKYNY
PRE RODIČOV A ŽIAKOV

  • Prevádzka ŠKD je do 17.30 hod.
  • Žiak je do ŠKD prihlásený na základe vyplnenej žiadosti o prijatie do ŠKD,kde rodič alebo zákonný zástupca žiaka uvedie všetky požadované údaje.
  • Odchod žiaka z ŠKD,ak je čas alebo deň iný,ako je uvedené v žiadosti,môže byť len na základe písomného súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu,nie je dovolené žiadať vychovávateľku (ani žiaka ) z ŠKD cez telefón.
  • Mesačný poplatok za ŠKD je 6 € ,žiaci v hmotnej núdzi požiadajú zriaďovateľa cez riaditeľstvo ZŠ o zníženie poplatku.
  • Poplatok za ŠKD sa platí šekom,ktorý musí byť do 10 dní po obdržaní šeku uhradený.
  • Pokiaľ poplatok nebude uhradený do konca daného mesiaca,nasledujúci mesiac bude žiak dočasne vylúčený z ŠKD.
  • Žiak sa v ŠKD riadi pokynmi vychovávateliek. Bez súhlasu vychovávateľky nesmie opustiť triedu ani školský dvor.
  • Každý žiak ŠKD je zodpovedný za inventár klubu.Stratu alebo poškodenie majetku ŠKD je povinný nahradiť finančne alebo zabezpečiť opravu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára