nedeľa 10. apríla 2011

Škola, ktorej to myslí

Vychovávateľky z ŠKD sa od septembra do marca zúčastňovali vzdelávania:
,,Škola, ktorej to myslí."

Na základe získaných vedomostí sme pracovali aj s deťmi v ŠKD.Vyskúšali sme rôzne metódy vzdelávania napr.metóda zhlukovania,metóda brainstormingu,
voľné písanie, kreatívne učenie atď.
Marec mesiac knihy sa niesol v duchu nových poznatkov, ktoré deti veľmi zaujal a radi pracovali s metódami zhlukovania a branstormingu.Vytvorili krásnu knihu o zvieratkách,leporelo o jarných kvetoch,
preopakovali si slovné druhy a ďalšie zaujímavé veci.
Získané vedomosti budeme aj naďalej využívať v ŠKD
a pracovať v rámci našich záujmových činností.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára