pondelok 4. apríla 2011

Školský klub detí a jeho činnosť

Pracovná doba vychovávateľky  začína rannou smenou od 6:30 do 8:00 hod. Činnosť pokračuje postupne po skončení vyučovania od 11:20 – 17:30 hod.
 
Popoludňajšia činnosť sa realizuje vo vlastných triedach, v telocvični, mimo budovy školy podľa charakteru aktivít, na školskom dvore.        
 Tvorí ju:
odpočinková činnosť
rekreačná činnosť
  záujmová činnosť
vzdelávacia činnosť

 V odpočinkovej činnosti sa realizujú rôzne spoločenské hry, počúvanie hudby,  čítanie rozprávok a rozhovory na rôzne témy.
 • Rekreačná činnosť väčšinou prebieha vonku, na čerstvom vzduchu. Tu využívame hlavne školský dvor. Hráme sa s deťmi  rôzne pohybové hry, alebo chodíme na vychádzky do okolia školy.
 • Záujmová činnosť v sebe zahŕňa kreslenie, maľovanie, ručné práce, spievanie, tancovanie, športové hry,  besedy o prírode,  o zdraví a vhodnom správaní.
Organizujeme rôzne kvízy a súťaže.
 • Príprava na vyučovanie je zameraná na prípravu žiakov na vyučovanie, učivo sa upevňuje aj pomocou rôznych didaktických hier.

Vychovávateľky pracujú tak, aby deti našli v ŠKD pocit istoty, sebarealizácie, vhodné záujmy. Organizujú pre ne rôzne náučno-vedomostné, tvorivé, športové, zábavné, kultúrne akcie .

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára